نگاهی به کتاب بینوایان- اثر ویکتور هوگو

تصمیم گرفته بودم برای شروع کار، دست به تحلیل و اظهار نظر درباره کتاب های بزرگانی کنم که خودم انگشت کوچیکه آن ها هم نمیشم. و برای شروع کار، چه کتابی بهتر از بینوایان که زندگی ام را به آن مدیونم!  یکی از بهترین اثر های ماندگار در دنیای نویسنده ها که کم و بیش …

نگاهی به کتاب بینوایان- اثر ویکتور هوگو ادامه »